Vyberte inú krajinu na získanie služby
Keď sa dotknem displeja inteligentného telefónu, jeho obsah sa priblíži. Ako túto funkciu vypnem?
Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Uľahčenie“ -> „Zväčšenie“ a vypnite funkciu „Skratka pre zväčšenie“.