Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám robiť, keď sa potýkam s pomalou alebo nesprávnou odozvou pri dotyku obrazovky?
a) Skontrolujte, či displej nie je nejako poškodený. Ak áno, zálohujte svoje údaje a vezmite svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe do nášho centra opráv. Tam získate odbornú technickú pomoc.
b) Skontrolujte, či vaše zariadenie využíva funkciu „Talkback“.
Funkcia Talkback slúži na čítanie obrazovky, primárne je určená pre používateľov trpiacich slepotou či slabozrakosťou. V tomto režime sa tlačidlo vyberá rýchlym dvojitým dotykom tlačidla.
Pre navigáciu pri používaní funkcie Talkback:
– posunutím doprava alebo doľava sa presúvate medzi položkami,
– dvojitým poklepaním aktivujete položku,
– posunutím dvoma prstami rolujete.
Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Uľahčenie“ -> „Použiť Talkback“ a klepnutím na prepínač funkciu zapnite/vypnite.
c) Ak k problému dochádza pri používaní aplikácie od tretej strany, skontrolujte kompatibilitu danej aplikácie s vaším zariadením a používanou verziou Androidu. Skúste odinštalovať aplikáciu tretej strany.
d) Skontrolujte, či k problému dochádza pri nabíjaní. Ak áno, odporúčame vyskúšať oficiálnu nabíjačku a dátový kábel.
(Poznámka: Nestabilné napätie pri používaní neštandardných nabíjačiek či dátových káblov môže spôsobiť, že dotyková obrazovka prestane reagovať.)
e) Uistite sa, že teplota, pri ktorej zariadenie používate, nie je príliš vysoká ani príliš nízka. Štandardná prevádzková teplota kapacitnej dotykovej obrazovky je –10 ℃ až 60 ℃. Kvôli príliš vysokým alebo nízkym teplotám môže dotyková obrazovka prestať reagovať.
f) Ak máte na obrazovke chránič, presvedčte sa, či dotyková obrazovka funguje po jeho sňatí.
Uistite sa, že na dotykovej obrazovke nie sú škvrny, ako napríklad voda alebo pot. Ak tam sú, utrite obrazovku a skúste to znova.
a) Skúste resetovať alebo aktualizovať svoje zariadenie. (Pozrite si otázku „Ako vykonať návrat do továrenského nastavenia“ a „Ako aktualizovať svoje zariadenie“).
Ak vyššie popísané možnosti nepomohli, môžete kontaktovať našu horúcu linku alebo centrum opráv, kde získate profesionálnu technickú asistenciu. Informácie k horúcej linke alebo centru opráv získate na webových stránkach TCL (alebo Alcatelu) alebo v aplikácii „Centrum podpory“.