Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem stíšiť vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru?
Pred prijatím hovoru je možné vyzváňanie stlmiť niekoľkými spôsobmi.
Metóda 1: Stlačte tlačidlo na zvýšenie/zníženie hlasitosti na boku zariadenia.
Metóda 2: Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Zvuk“ -> aktivujte „Tichý režim“.
Metóda 3: Pretiahnite stavový riadok prstom dole a potom klepnutím na ikonu „Zvuk“ prepnite na „Vibrovanie“.
Poznámka: Súčasným stlačením tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“ a tlačidla na „zvýšenie hlasitosti“ rýchle prepnete režim vibrovania.