Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo nemám na obrazovke ikonu signálu 5G?
Ak sa nezobrazuje indikátor siete 5G:
a) Skontrolujte, či je sieť 5G povolená. Zvoľte „Nastavenia“ -> „Mobilná sieť“ alebo „Karta SIM a mobilná sieť“ -> „5G“ -> klepnutím na prepínač povoľte funkciu „5G“ (Android 12).
b) Kontaktujte svojho operátora a overte dostupnosť siete 5G.
c) Ak problém nastáva iba na určitých miestach, choďte na miesto so silným signálom a skúste to znovu.
Poznámka: Stav siete a signálu môžete skontrolovať v ponuke „Nastavenia“ -> „Systém“ -> „O telefóne“ -> „Stav“ -> „Stav SIM karty“.