Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem využiť funkciu Talkback?
Funkcia Talkback slúži na čítanie obrazovky, primárne je určená pre používateľov trpiacich slepotou či slabozrakosťou. Umožňuje interakciu so zariadením pomocou hovoreného prejavu. V tomto režime sa tlačidlo vyberá dvojitým rýchlym dotykom tlačidla.
Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Uľahčenie“ -> „Použiť Talkback“ a klepnutím na prepínač funkciu zapnite/vypnite.
Ovládanie pomocou funkcie Talkback:
– posunutím doprava alebo doľava sa presúvate medzi položkami,
– dvojitým poklepaním aktivujete položku,
– posunutím dvoma prstami sa posúvate.