Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem vytvoriť video obsahu na obrazovke?
Prejdením prstom nadol otvoríte na akejkoľvek obrazovke rýchle nastavenia a potom klepnutím na ikonu „Záznamník obrazovky“ vytvoríte video (posunutím vľavo ich zobrazíte na druhej stránke).
Ďalšie nastavenia môžete vykonať zvolením možností na hlavnej ponuke -> „Nastavenia“ -> „Pokročilé funkcie“ -> „Záznamník obrazovky“.