Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem zapnúť ladenie USB?
Ak chcete zapnúť ladenie USB, použite nasledujúci postup:
a) Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Systém“ -> „Informácie o telefóne“ > „Číslo zostavenia“.
b) Čísla zostavenia sa dotknite aspoň sedemkrát.
c) Na vyskakovacom okne klepnite na tlačidlo „OK“, čím povolíte nastavenia pre vývojárov a zobrazí sa upozornenie na to, že je režim pre vývojárov zapnutý.
d) Znovu sa vráťte do ponuky „Systém“, kde teraz nájdete „Možnosti pre vývojára“.
e) Aktivujte položku „Možnosti pre vývojára“.
f) Aktivujte položku „Ladenie USB“ a klepnutím na možnosť „OK“ vo vyskakovacom okne umožníte ladenie USB.