Vyberte inú krajinu na získanie služby
Aké je heslo pre resetovanie televízora v základnom režime?

Poznámky k heslu pre funkciu rodičovského blokovania.. Predvolené heslo je 1234. Užívateľ ho môže zmeniť. Super heslo je 0423 alebo 0812 (v závislosti na platforme). Ak svoj kód zabudnete, zadaním super hesla môžete zrušiť všetky aktuálne kódy.