Vyberte inú krajinu na získanie služby
Kde sa na mojom výrobku nachádza sériové číslo?

Sériové číslo je umiestnené na zadnej strane televízora, a je vo forme kódu; napríklad Z1201000000. U niektorých pripojených televízorov môžete sériové číslo nájsť aj v ponuke televízora.