Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako získam najlepšie pripojenie Wi-Fi?

1. Tento soundbar podporuje frekvencie Wi-Fi 2,4 GHz aj 5 GHz. Spravidla je najlepšie použiť na smerovači rovnaký názov siete (SSID), aby produkt automaticky vybral najlepšiu sieť. V prípade, že máte rôzne názvy sietí pre dve rôzne frekvencie vyskúšajte, ktorá z nich vám poskytuje najlepší výkon. Majte na pamäti, že 2,4 GHz má lepší rozsah, ktorý je vo väčšine prípadov dôležitejší ako vyššia rýchlosť 5 GHz.

2. Ak vidíte ikonu zámky, vaša sieť Wi-Fi vyžaduje heslo, takže ho majte k dispozícii.

3. Zaistite, aby váš internet fungoval správne. Reštartovanie smerovača a modemu vyrieši väčšinu problémov so sieťou Wi-Fi.