Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ak soundbar nevydáva zvuk

1. Najprv skontrolujte, či je zvukový kábel pripojený k soundbaru a zariadeniu.
2. Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
3. Stlačením tlačidla „+“ zvýšite úroveň hlasitosti.
4. Uistite sa, že soundbar nie je stlmený.