Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako znova zabezpečiť správne fungovanie diaľkového ovládača

1. Uistite sa, že vzdialenosť diaľkového ovládača a hlavnej jednotky soundbaru je v prevádzkovom rozsahu.
2. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.