Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako počuť zreteľnejší a čistejší zvuk

1. Najskôr sa uistite, či sú káble správne pripojené.
2. Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
3. Ak prehrávate zvuk z televízora, uistite sa, že je stlmený.