Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako nájsť Bluetooth názov tohto soundbaru na mojom Bluetooth zariadení?

1. Najprv skontrolujte, či je vo vašom zariadení Bluetooth aktivovaná funkcia Bluetooth.
2. Uistite sa, že je soundbar spárovaný s vaším zariadením Bluetooth.
3. Skontrolujte, či bol soundbar spárovaný s iným zariadením.