Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako sa pripojiť k sieti Wi-Fi a AirPlay

Vďaka zabudovanej podpore Wi-Fi a AirPlay je možné TS9030 RayDanz používať s vašimi zariadeniami AirPlay. Vďaka zabudovanej podpore Chromecastu si môžete TS9030 RayDanz pridať aj do Google Home.

Podľa tohto sprievodcu nastavte Wi-Fi a pripojte svoj soundbar RayDanz TS9030 k AirPlay. V závislosti na tom, kedy bol váš soundbar vyrobený, môže byť na jeho pripojenie k sieti Wi-Fi vyžadovaná aktualizácia softvéru.

Použite AirPlay a Google Home. Ak sa váš soundbar TS9030 RayDanz nezobrazí v nastaveniach Wi-Fi systému iOS alebo v aplikácii Google Home ako dostupné zariadenie na konfiguráciu, bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebná aktualizácia softvéru.

Zapnite soundbar pomocou diaľkového ovládača soundbaru

Prejdite v zariadení so systémom iOS do nastavení a do nastavení Wi-Fi

Uistite sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi. Po zapnutí by sa soundbar mal zobraziť v časti „Set up new AirPlay speaker...“. Vyberte možnosť „TCL RAY-DANZ“

Štandardne bude vybratá sieť Wi-Fi, ku ktorej je zariadenie so systémom iOS pripojené. Ak chcete pripojiť soundbar k inej sieti Wi-Fi, vyberte možnosť „Show other networks“ a vyberte preferovanú sieť Wi-Fi.

V predvolenom nastavení bude názov soundbaru „TCL RAY-DANZ“. To je možné zmeniť kliknutím na názov reproduktora.

Ak chcete nastaviť heslo pre pripojenie k reproduktoru, zadajte heslo, ktoré chcete použiť.

Ak ste s možnosťami spokojní, vyberte možnosť „Next“

Prepojenie soundbaru s Wi-Fi a AirPlay

Po dokončení nastavenia vyberte možnosť „Done“

To je všetko! Váš soundbar TS9030 RayDanz je teraz pripojený k vašej sieti Wi-Fi a je možné ho používať s AirPlay.