Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako urobiť obnovenie výrobných nastavení

Nasledujúce pokyny sú použiteľné, iba ak je nainštalovaná verzia softvéru EU080, EU081 alebo vyššia.

Obnovenie výrobných nastavení je prístupné dlhým stlačením tlačidla OK, keď je soundbar v pohotovostnom režime.
Na displeji sa zobrazí systémové menu. Teraz pomocou tlačidiel ⏮ alebo ⏭ vyberte „FACTORY RESET“ a stlačte OK.
Soundbar bude teraz opätovne požadovať stlačenie tlačidla OK na potvrdenie a potom na niekoľko minút zobrazí hlásenie „RESETTING“. Potom pokračujte v nastavovaní Wi-Fi pomocou aplikácie Google Home alebo Apple AirPlay iOS pre nastavenie Wi-Fi alebo použite aplikáciu Apple Home.