Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo nie sú audio a video synchronizované pri použití subwoofera

Ak sa stretávate s týmto problémom, prosím postupujte podľa jedného z troch krokov ponúkaných nižšie:

1. Skúste vypnúť a potom zapnúť televízor a soundbar
2. Skúste zmeniť kanál na televízore
3. Skúste zmeniť zdroj na zvukovej lište