Vyberte inú krajinu na získanie služby
Ako môžem aktualizovať zariadenie?
Skôr než aktualizujete zariadenie:
a) Dôrazne odporúčame, aby ste pred aktualizáciou zálohovali svoje osobné údaje, inak o ne môžete prísť. (Pozrite si otázku „Ako si zálohovať údaje“)
b) Uistite sa, že úroveň nabitia batérie je viac než 30 %.
1) Aktualizácia metódou FOTA
Firmware Over-The-Air (FOTA) je funkcia, ktorá umožňuje bezdrôtovú aktualizáciu firmvéru mobilného zariadenia výrobcom. Firmvér beží na pozadí bez zásahu používateľa a zaisťuje, aby hardvér zariadenia pracoval správne. Prejdite do ponuky „Nastavenia“ -> „Systém“ -> „Aktualizácia systému“.
2) Aktualizácia s nástrojom Mobile Upgrade
Zo stránok spoločnosti TCL si stiahnite nástroj Mobile Upgrade a nainštalujte ho do počítača. Spusťte tento nástroj a na základe podrobných pokynov vykonajte aktualizáciu zariadenia (pozrite si používateľskú príručku dodávanú s týmto nástrojom). Zariadenie bude teraz obsahovať najnovšiu verziu softvéru.