Vyberte inú krajinu na získanie služby
Kde zistím číslo IMEI svojho zariadenia?
Informácie o čísle IMEI môžete vyhľadať niekoľkými spôsobmi:
Metóda 1: Informácie o čísle IMEI vyčítate zo štítka IMEI, ktorý je prilepený na zariadení.
Metóda 2: Číslo IMEI je na zásuvke karty SIM.
Metóda 3: Na klávesnici pre voľbu čísel zadajte *#06#.
Metóda 4: Prejdite do hlavnej ponuky -> „Nastavenia“ -> „Systém“ -> „Informácie o telefóne“ -> „Stav“ -> „IMEI“.