Αποκτήστε την Android TVΟΔΗΓΙΕΣ

Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου

Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου

Δημιουργήστε λογαριασμό Google

Δημιουργήστε λογαριασμό Google

Λήψη, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

Λήψη, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

Λήψη, εγκατάσταση και απεγκατάσταση παιχνιδιών

Λήψη, εγκατάσταση και απεγκατάσταση παιχνιδιών

Παρακολούθηση ταινιών στο Google Play Movies και TV

Παρακολούθηση ταινιών στο Google Play Movies και TV

Chromecast

Chromecast

Google Assistant

Google Assistant

Σύνδεση με το WI-FI του σπιτιού σας

Σύνδεση με το WI-FI του σπιτιού σας

Κάνοντας την TV σας να ανοίγει ταχύτερα

Κάνοντας την TV σας να ανοίγει ταχύτερα

Πρώτη ενεργοποίηση της Android TV

Πρώτη ενεργοποίηση της Android TV