Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
  • NXTWEAR

TCL NXTWEAR AIR

TCL NXTWEAR AIR
  • · 140 inch Micro-OLED display
  • · Dual Speakers Audio
  • · USB Type-C connectivity