Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
  • LINKKEY

Φορητό. Έξυπνο. Σταθερό. | TCL LINKKEY IK41

TCL LINKKEY IK41
  • · LTE CAT4
  • · Υψηλή ταχύτητα έως 150 Mbps
  • · ΣΥΝΔΕΣΤΕ και ΠΑΙΞΤΕ
  • LINKZONE

Wi-Fi χωρίς περιορισμούς. Τώρα και φορητό. | TCL LINKZONE MW42

TCL LINKZONE MW42
  • · LTE CAT4
  • · Υψηλή ταχύτητα 150 Mbps
  • · 6 Ώρες Εργασίας