Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΓΩΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΌΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι") διέπουν τη χρήση του www.tcl.com από εσάς και οποιουδήποτε άλλου microsite που εμπίπτει σ' αυτόν τον τομέα ιστότοπου (αναφέρονται στους παρόντες Όρους ως "Ιστότοπος") που παρέχονται από την Shenzhen TCL New Technology Co., Limited ("TCL", "μας", "εμείς" ή "εμάς"). Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν σύμβαση μεταξύ εσάς και της TCL. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, μην προχωρήσετε σ' αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Η TCL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τέτοιες τροποποιήσεις και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα σας κοινοποιηθούν και θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την αποδοχή τους. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί την αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους τροποποιημένους Όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους και πρόσβαση σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρονται από την TCL και που διέπονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, διαθέσιμες εδώ. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που αποκτάμε διαφορετικά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας.

 

1. Οι Αντιπροσωπείες, οι Εγγυήσεις και οι Δεσμεύσεις σας

 

1.1 Ενδέχεται να απαιτείται η δημιοθργία ενός λογαριασμού στον Ιστότοπο όταν αγοράζετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στον Ιστότοπο. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε κατά την εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά σας, τον αριθμό του κινητού σας, τη διεύθυνση και το email σας) είναι σωστές και είναι δικές σας πληροφορίες. Θα είστε υπεύθυνοι για την άμεση ενημέρωση των στοιχείων εγγραφής σας εάν υπάρχει αλλαγή σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια μετά την εγγραφή του λογαριασμού σας.

 

1.2 Θα πρέπει να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως [μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς [·]] εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας ή ανακαλύψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας από τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν έχετε συμμορφωθεί με κανέναν από τους Όρους.

 

1.3 Εκπροσωπείτε, εγγυάστε και αναλαμβάνετε ότι:

 

(Α) θα έχετε πρόσβαση και θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

 

(Β) δεν θα βοηθήσετε και δεν θα βοηθήσετε οποιοδήποτε άτομο να αποκτήσει πρόσβαση σ' αυτήν ή να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε εμπορικό ή παράνομο σκοπό.

 

(Γ) θα συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή κατά την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πολιτικές και άλλες απαιτήσεις που ορίζονται από οποιαδήποτε ισχύουσα ρυθμιστική αρχή ή φορέα επιβολής του νόμου.

 

(Δ) δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, αλλάξετε, αντιστρέψτε μηχανικούς, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέστε, επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα, αποκωδικοποιήστε, κατεβάστε, δημοσιεύστε, μεταδώσετε, διαθέσετε στο κοινό, προσαρμόσετε, τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο ή να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναλύει ή αναπαράγει τον πηγαίο κώδικα, τη δομή και / ή την έννοια του Ιστότοπου.

 

(Ε) δεν θα αντιγράψετε, αναδιανείμετε ή εκχωρήσετε αδειοδότηση οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου.

 

(ΣΤ) δεν θα διαπράξετε καμία πράξη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: χρήσης μη εξουσιοδοτημένων δεδομένων ή εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένους διακομιστές / λογαριασμούς. είσοδος σε δημόσια δίκτυα υπολογιστών ή σύστημα υπολογιστή άλλου ατόμου χωρίς εξουσιοδότηση ή / και διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες εντός · προσπαθήστε να ελέγξετε, να σαρώσετε ή να ελέγξετε την ευπάθεια του Ιστότοπου ή άλλες πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου. απόπειρα παρέμβασης ή βλάβης της κανονικής λειτουργίας του Ιστότοπου ή εμπλοκής σε σκόπιμη διάδοση κακόβουλου λογισμικού ή ιών ή / και άλλων πράξεων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη και διακοπή των κανονικών υπηρεσιών πληροφοριών δικτύου. ή πλαστογράφηση ονομάτων πακέτων δεδομένων TCP / IP ή τμημάτων ονομάτων.

 

(Ζ) δεν θα εμπλακείτε σε δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία των υπηρεσιών που παρέχονται από την TCL ή να επηρεάσουν με άλλο τρόπο τις κανονικές διαδικασίες λειτουργίας του Ιστότοπου, όπως η χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσθηκών τρίτων ή άλλου παράνομου λογισμικού, εκμετάλλευση σφαλμάτων λογισμικού (που ονομάζονται επίσης παραθυράκια ή ελαττώματα) για την απόκτηση αδικαιολόγητων κερδών ή για τη δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων μη εξουσιοδοτημένων προσθηκών τρίτων, παράνομου λογισμικού ή σφαλμάτων στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

2. Συνδεδεμένοι ιστότοποι

 

2.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους hypertext σε ιστότοπους ή σελίδες που δημιουργούνται και συντηρούνται από τρίτα μέρη που δεν συνδέονται με την TCL ή που δεν έχουν εγκριθεί από την TCL. Η ενεργοποίηση τέτοιων συνδέσμων hypertext μπορεί να σας αναγκάσει να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο. Τέτοιες διευθύνσεις ή σύνδεσμοι hypertext παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία και τις πληροφορίες σας. Δεν ελέγχουμε ούτε αναθεωρούμε κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους και τις σελίδες που συνδέονται με ή συνδέονται με τον Ιστότοπο και, συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τα προσφερόμενα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές ή οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση τους. Η πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους ή σελίδες θα είναι με δική σας ευθύνη.

 

2.2 Δεν πρέπει να συνδέσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο κατά τρόπο που να επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει τη σελίδα που περιέχει αυτούς τους Όρους.

 

3. Πνευματική ιδιοκτησία

 

3.1 Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ως «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» νοούνται δικαιώματα όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ονόματα τομέα (domain), δικαιώματα σχεδιασμού, δικαιώματα βάσης δεδομένων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένα ή μη καταχωρισμένα (οπουδήποτε στον κόσμο).

 

3.2 Όπως ανάμεσα σε εσάς και την TCL, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν ή σχετίζονται με την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, επικοινωνιών, λογισμικού, κειμένων, γραφικών, συνδέσμων και ήχων), ανήκουν στην TCL.

 

3.3 Η TCL σας παρέχει μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Ιστότοπου για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ιστότοπου απαιτείται προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

 

3.4 Το εμπορικό σήμα TCL, το λογότυπο και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα της TCL ή των δικαιοπαρόχων της.

 

3.5 Δημοσιεύοντας ή ανεβάζοντας πληροφορίες ή περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί νομικά να το πράξετε και ότι οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα, αέναη και αμετάκλητη άδεια χρήσης και αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών που μας παρέχετε ή συλλέγουμε από εσάς, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή ιστότοπου σε εσάς και άλλους, και από καιρό σε καιρό να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

4. Προστασία δεδομένων και απόρρητο

 

4.1 Τα προσωπικά σας στοιχεία θα συλλεχθούν, θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε την Πολιτική απορρήτου μας για να μάθετε ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χειριζόμαστε και για ποιους σκοπούς τις χρησιμοποιούμε.

 

4.2 Χωρίς περιορισμό της ρήτρας 5.1, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς για να μας βοηθήσετε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Θα το κάνουμε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους.

 

4.3 Όταν έχετε αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από εμάς ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με το μάρκετινγκ, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημίσεις, προώθηση ή πληροφορίες διαφήμισης (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και μη εμπορικών μηνυμάτων) απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών διαφήμισης ή μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτά τα μηνύματα μάρκετινγκ [καταργώντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή κάνοντας κλικ στην επιλογή "κατάργηση εγγραφής" στα μηνύματα μάρκετινγκ που σας έχουν αποσταλεί].

 

4.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη και μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τυχόν πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε τρίτο μέρος για πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων μερών θα υπόκεινται στην ειδοποίηση απορρήτου ή σε παρόμοιους όρους που σας παρέχει το τρίτο μέρος, και στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες δεν θα είναι προβάσιμες και θα χρησιμοποιούνται από την TCL, δεν θα υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

 

5. Ασφάλεια και προστασία από ιούς

 

5.1 Παρόλο που λαμβάνεται μέριμνα για τον έλεγχο και τη δοκιμή υλικού σε όλα τα στάδια της παραγωγής, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, διακοπή ή ζημιά στα δεδομένα σας ή στο σύστημα του υπολογιστή σας που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του υλικού που προέρχεται από αυτόν. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την προστασία του συστήματος του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του υλικού του υπολογιστή, του λογισμικού και των αποθηκευμένων δεδομένων στο σύστημα του υπολογιστή σας και του υλικού, του λογισμικού και των αποθηκευμένων δεδομένων τρίτων που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση ή να συνδέονται με άλλο τρόπο στο σύστημα του υπολογιστή σας.

 

6. Αποποίηση ευθυνών

 

6.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η TCL, οι συνεργάτες της, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της:

 

(Α) αρνούνται και δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη λειτουργία του Ιστότοπου, του περιεχομένου του, ή οποιωνδήποτε πληροφοριών διατίθενται από ή μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητική ποιότητα, τίτλος, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση·

 

(Β) δεν εγγυώνται ότι η χρήση του Ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα δυνητικά επιβλαβή στοιχεία.

 

(Γ) δεν υποστηρίζουν την ικανοποιητική ποιότητα, πληρότητα, ακρίβεια, μη παραβίαση, συμβατότητα, ασφάλεια, επικαιρότητα ή αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλου υλικού ή βάσης δεδομένων που εμφανίζεται, μεταφορτώνεται ή διανέμεται μέσω ιστότοπου.

 

6.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος παρέχεται σε εσάς «ως έχει, ως διαθέσιμο».

 

6.3 Αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι κατά τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων) και λόγω της ιδιαίτερης φύσης των υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ( συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απωλειών σε περιουσιακά στοιχεία, έσοδα, αρχεία δεδομένων, προσωπικές πληροφορίες και άλλες πτυχές ή άλλες άυλες απώλειες) που ενδέχεται να υποφέρετε κατά τη χρήση του Ιστότοπου που προκύπτει σε σχέση με γεγονότα εκτός ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω περιστάσεων:

 

(Α) δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας ή χρήσης του ιστότοπου, συνήθως λόγω παραγόντων ανωτέρας βίας, όπως τυφώνες, σεισμούς, τσουνάμι, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, πολέμους, κυβερνοεπιθέσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις ·

 

(Β) διακοπή ή καθυστέρηση ή δυσλειτουργία ή αδυναμία χειρισμού ή χρήσης ιστότοπου που προκαλείται από ιούς συστήματος, trojans, άλλα κακόβουλα προγράμματα, επιθέσεις χάκερ, τεχνικές προσαρμογές ή δυσλειτουργίες από τηλεπικοινωνιακούς φορείς και εταιρείες εκμετάλλευσης Διαδικτύου, συντήρηση συστήματος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν του ελέγχου μας ·

 

(Γ) διακοπή, τερματισμό ή καθυστέρηση ή δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας ή χρήσης ιστότοπου που προκαλείται από αλλαγές στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, εντολές και αποφάσεις δικαστικών, διοικητικών και άλλων αρχών ·

 

(Δ) διακοπή ή καθυστέρηση ή δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας ή χρήσης του ιστότοπου λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο · ή

 

(Ε) απώλειες ή υποχρεώσεις που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της παράνομης ή ακατάλληλης χρήσης της Ιστοσελίδας ή τυχόν παραβίασης αυτών των Όρων από εσάς.

 

7. Περιορισμός ευθύνης

 

7.1 Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με κανέναν τρόπο την ευθύνη μας σε εσάς όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει την ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλεια ή την αμέλεια των υπαλλήλων μας, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων μας ή για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·  ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από εσκεμμένη συμπεριφορά ή βαριά αμέλεια · ή οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών.

 

7.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.1, σε περίπτωση που αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτούς τους Όρους και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και τέτοια ευθύνη δεν περιορίζεται διαφορετικά ή εξαιρείται από αυτούς τους Όρους, η ευθύνη μας θα περιορίζεται σε λογικά προβλέψιμες ζημίες.

 

7.3 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.1, η συνολική και συνολική μας ευθύνη σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς θα περιορίζεται σε (κατά περίπτωση) 10,00US$ ή σε ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεστε

 

7.4 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.1, θα αποζημιωθείτε και θα διατηρήσετε την αποζημίωση της TCL, των υπευθύνων της, των υπαλλήλων της, των αντπροσώπων, των δικαιοπαρόχων ή άλλων τρίτων παρόχων από και ενάντια σε όλες τις απώλειες και τις ευθύνες για τις οποίες μπορεί κάποιος από αυτούς να καταστεί υπεύθυνος και κατά όλων των αγωγών, διαδικασιών, αξιώσεων ή απαιτήσεων οποιουδήποτε είδους που μπορούν να διεκδικήσουν, να ληφθούν ή να γίνουν εναντίον οποιουδήποτε από αυτά, ή που ενδέχεται να προκύψουν από αυτά ή που ενδέχεται να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την παραβίαση του νόμου, την παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιουδήποτε άλλου πράξεις ή παραλείψεις που διαπράττετε και δεν επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους.

 

7.5 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.1, η TCL αποκλείει κάθε ευθύνη για έμμεση απώλεια, επακόλουθη απώλεια, απώλεια εσόδων, εργασίας ή κερδών, ή τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι ο Ιστότοπος προορίζεται για οικιακή και ιδιωτική χρήση και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια κέρδους, απώλεια εργασίας, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 

7.6 Χωρίς περιορισμό της ρήτρας 7.4, εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα είστε υπεύθυνοι έναντι της TCL, των διευθυντών, των υπυθύνων, των υπαλλήλων, των θυγατρικών, των αντιπροσώπων, των εργολάβων και των διακιοπαρόχων για οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από την παραβίαση σας. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ενέργεια που έχει αναλάβει η TCL στο πλαίσιο της διερεύνησής της για μια υποψία παραβίασης αυτών των Όρων ή ως αποτέλεσμα των ευρημάτων της ή της απόφασης ότι έχει προκύψει παραβίαση αυτών των Όρων.

 

7.7 Ο τερματισμός αυτής της σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εσάς ή εμάς πριν από την ημερομηνία τερματισμού.

 

8. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

 

8.1 Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εξαιρουμένων των νόμων της ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, της ΕΔΠ Μακάο και της Ταϊβάν) («Κίνα»), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από οποιονδήποτε υποχρεωτικό εφαρμοστέο νόμο στη δικαιοδοσία σας, στην οποία περίπτωση το εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με όλα ή συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών θα είναι οι νόμοι του συνήθους τόπου κατοικίας σας.

 

8.2 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, η TCL κι εσείς θα επιχειρήσετε, αμέσως και με καλή πίστη, να επιλύσετε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά. Σε περίπτωση που καμία επίλυση δεν μπορεί να συναφθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω διαφορά έχει εγγραφεί για πρώτη φορά από οποιοδήποτε μέρος, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά (που μπορεί να είναι συμβατική ή μη συμβατική) στα αρμόδια δικαστήρια της Κίνας ως αποκλειστικού τόπου επίλυσης διαφορών, εκτός εάν η ισχύουσα υποχρεωτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών στη δικαιοδοσία σας απαγορεύει την ανάθεση τέτοιας δικαιοδοσίας, οπότε τα δικαστήρια του συνήθους τόπου διαμονής σας θα εφαρμόσουν σε τέτοιες διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να κινήσετε διαδικασία για την προστασία της νομικής σας θέσης.

 

9. Γλώσσα

 

9.1 Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων γίνεται για τοπικές απαιτήσεις ή ευκολία και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Αγγλικής και οποιασδήποτε μη Αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση αυτών των Όρων θα διέπει, στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία στη δικαιοδοσία σας .

 

10. Διάφορα

 

10.1 Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων κρίνεται από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι εν λόγω διατάξεις θα περιοριστούν ή θα εξαλειφθούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και θα αντικατασταθούν με μια έγκυρη διάταξη που ενσωματώνει καλύτερα την πρόθεση αυτών των Όρους, έτσι ώστε να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ενεργοί.

 

10.2 Οι παρόντες Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της TCL όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς και οποιαδήποτε άλλη γραπτή ή προφορική συμφωνία ή κατανόηση που υπήρχε προηγουμένως μεταξύ εσάς και της TCL σχετικά με αυτήν τη χρήση αντικαθίσταται και ακυρώνεται.