Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εντελώς εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Αυτή η έρευνα αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση της εμπειρίας σας με το τμήμα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της TCL.

Για την εμπειρία σας σχετικά με το κέντρο κλήσεων ή τις υπηρεσίες επισκευής μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εντελώς εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Αυτή η έρευνα αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση της εμπειρίας σας με το τμήμα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της TCL.

Για την εμπειρία σας σχετικά με το κέντρο κλήσεων ή τις υπηρεσίες επισκευής μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.