Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να κάνω αναβάθμιση της συσκευής μου;
Πριν από την αναβάθμιση της συσκευής σας:
α) Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την αναβάθμιση για να αποφύγετε τυχόν απώλεια. (Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου)
β) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι πάνω από 30%.
1) Αναβάθμιση με FOTA
Το Firmware-Over-The-Air ("FOTA"), είναι ένας τρόπος με τον οποίο το υλικολογισμικό μιας κινητής συσκευής ενημερώνεται ασύρματα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το υλικολογισμικό εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη, για να διασφαλίσει ότι το υλικό της συσκευής λειτουργεί σωστά. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Σύστημα"->"Ενημέρωση συστήματος" της συσκευής σας.
2) Αναβάθμιση με obile Upgrade
Κατεβάστε το εργαλείο Mobile Upgrade από τον ιστότοπο της TCL και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τη συσκευή σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό της συσκευής σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.