Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνό μου σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή μέσω καλωδίου USB/OTG;
Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί σε έναν υπολογιστή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ρωτήσει ποια λειτουργία θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή, επιλέξτε τη λειτουργία "Μεταφορά αρχείων".
Για να μεταφέρετε φωτογραφίες ή αρχεία εάν το MTP δεν υποστηρίζεται (PTP), επιλέξτε "Μεταφορά φωτογραφιών (PTP)".
Για να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και αρχείων με τον υπολογιστή και να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο φόρτισης, επιλέξτε "Φόρτιση αυτής της συσκευής".
Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά, επειδή δεν έχουν εγκαταστημένα τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης από προεπιλογή. Για να το διορθώσετε, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Windows Media Player 11 ή νεότερης έκδοσης που περιέχει τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης.
Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν Mac OS X 10.5 ή νεότερη έκδοση ίσως να μην συνδεθούν σωστά, επειδή δεν έχουν εγκατεστημένα από προεπιλογή τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Για να το διορθώσετε, κατεβάστε και εγκαταστήστε το Android File Transfer που περιέχει τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης.
Όταν το τηλέφωνό σας συνδέεται σε συσκευή που υποστηρίζει φόρτιση USB μέσω καλωδίου OTG, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία "Παροχή ρεύματος" για να φορτίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή.