Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή ανταποκρίνεται αργά ή εάν κατά το άγγιγμα της οθόνης εκτελείται λανθασμένη ενέργεια;
a) Ελέγξτε εάν υπάρχει ζημιά στην οθόνη. Αν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Ελέγξτε αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί τη λειτουργία "Talkback".
Το Talkback είναι πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης κυρίως για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν χαμηλή όραση. Σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να αγγίξετε γρήγορα ένα κουμπί δύο φορές για να το επιλέξετε.
Για να πλοηγηθείτε όταν χρησιμοποιείτε το Talkback:
- Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μετακίνηση μεταξύ στοιχείων
- Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο
-Σύρετε με δύο δάχτυλα για κύλιση
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Προσβασιμότητα"->"TalkBack" ->"Χρήση TalkBack", πατήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.
c) Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση μιας εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου.
d) Ελέγξτε εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την φόρτιση. Εάν ναι, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον επίσημο φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων.
(Σημείωση: Η αστάθεια τάσης των μη συμβατών φορτιστών και καλωδίων δεδομένων μπορεί να προκαλέσει αδυναμία απόκρισης της οθόνης αφής).
e) Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή δεν είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα. Η τυπική θερμοκρασία λειτουργίας της χωρητικής οθόνης αφής είναι -10℃~60℃. Υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες θα προκαλέσουν αδυναμία απόκρισης της οθόνης αφής.
f) Εάν υπάρχει προστατευτικό οθόνης στην οθόνη, δείτε εάν η οθόνη αφής λειτουργεί αφού την αφαιρέσετε.
g) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λεκέδες όπως νερό ή ιδρώτας στην οθόνη αφής. Εάν υπάρχουν, σκουπίστε την οθόνη και δοκιμάστε ξανά.
h) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".