Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου αναζητά συνεχώς ένα δίκτυο ή εάν δεν εμφανίζεται κανένα όνομα παρόχου;
Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό
a) Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την περιαγωγή.
b) Ζητήστε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου σας να ενεργοποιήσει την περιαγωγή στο λογαριασμό σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
c) Ενεργοποιήστε την "Περιαγωγή δεδομένων" αποκτώντας πρόσβαση στις "Ρυθμίσεις"->"Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας"->Κάντε κλικ στο δίκτυο της κάρτας SIM"->"Λειτουργία περιαγωγής"->Επιλέξτε "Όλα τα δίκτυα" στο αναδυόμενο παράθυρο.
d) Μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
e) Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία πτήσης" σαρώνοντας προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη->πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία πτήσης"->Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία πτήσης.
f) Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να ελέγξετε την κάλυψη του δικτύου στην τοποθεσία σας.
g) Τοποθετήστε την κάρτα SIM σε μια άλλη συσκευή για να ελέγξετε αν η κάρτα SIM λειτουργεί σε αυτή τη συσκευή. Αυτή η δοκιμή θα προσδιορίσει αν το πρόβλημα αφορά τη SIM ή τη συσκευή σας.
h) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατσουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM. Εάν ναι, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
i) Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Εάν ναι, η συσκευή σας ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο την κάρτα SIM του συγκεκριμένου παρόχου. Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες συχνότητες στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις συχνότητες.
j) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν δεν βρίσκεστε στο εξωτερικό, ακολουθήστε τα βήματα ε) έως ι) παραπάνω.
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".