Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λαμβάνω κλήσεις ή χάνω κλήσεις συνεχώς;
a) Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μέρη, μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατσουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM, επειδή μια ελαττωματική κάρτα SIM μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του σήματος. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε αν είναι ενεργή η επιλογή "Αποκλεισμένοι αριθμοί" ή "Αναγνώριση καλούντος & ανεπιθύμητη αλληλογραφία" στο τηλέφωνό σας: Πατήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο"-> πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία->"Ρυθμίσεις"->επιλέξτε τις επιλογές "Αποκλεισμένοι αριθμοί" και "Αναγνώριση καλούντος & ανεπιθύμητη αλληλογραφία (όταν είναι ενεργοποιημένο το Φίλτρο ανεπιθύμητων κλήσεων, δεν μπορεί να λαμβάνει ανεπιθύμητες κλήσεις)".
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης ή κάνοντας επανεκκίνηση της συσκευής,
e) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να ελέγξετε αν απαιτείται κάποια απάντηση από εσάς για τον λογαριασμό υπηρεσιών σας.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".