Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD;
Υπάρχουν δύο τρόποι μεταφοράς δεδομένων.
Τρόπος 1: Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Αποθήκευση" -> μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα αυτής της συσκευής, όπως εικόνες, βίντεο, έγγραφα και άλλα κλπ. -> πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Αντιγραφή σε" -> πατήστε το εικονίδιο πατήστε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης -> πατήστε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ->πατήστε "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ" .
Τρόπος 2: Μεταβείτε στο "Αρχεία ->"Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος" ->μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου-> πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση σε" ->πατήστε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ->πατήστε "Μετακίνηση εδώ".