Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν δεν φορτίζει ή φορτίζει αργά;
a) Ελέγξτε αν υπάρχει ορατή ζημιά στο φορτιστή USB, στον ίδιο το φορτιστή ή στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας. Αν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Φορτίστε τη συσκευή με επίσημο φορτιστή TCL για τουλάχιστον 30 λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
c) Ελέγξτε αν έχουν ληφθεί εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης ενέργειας τρίτων κατασκευαστών. Εάν ναι, απεγκαταστήστε τις.
d) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".