Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία

 

 

Προειδοποίηση: αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.
 Σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων για να αποφύγετε την απώλεια προσωπικών δεδομένων.(Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας)
 Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από 30%.
 Καταργήστε τον Λογαριασμό σας Google από τη συσκευή πριν πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.(Uklonite Google nalog sa uređaja)

 A. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην κατάσταση εκκίνησης.
1) Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Σύστημα"
3) Πατήστε "Επαναφορά".
4) Πατήστε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" για να ξεκινήσετε.
5) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" στο ανοιχτό παράθυρο.
6) Πατήστε "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ".

  Β. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ενώ το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας.
1) Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "ενεργοποίησης" και το πλήκτρο "αύξησης της έντασης" μέχρι να μπείτε στη λειτουργία ανάκτησης συστήματος Android.
2) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης" για να επιλέξετε "διαγραφή δεδομένων / επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" (ή "Ναι" για ορισμένες εκδόσεις λογισμικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για επιβεβαίωση της εργοστασιακής επαναφοράς.
3) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης" για να επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "ενεργοποίησης" για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη.
4) Όταν ολοκληρωθεί η εργοστασιακή επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "επανεκκίνηση του συστήματος τώρα" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "ενεργοποίησης" για επιβεβαίωση.