Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία

 

 

Πριν από την αναβάθμιση της συσκευής σας:
 α) Σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την αναβάθμιση για να αποφύγετε την απώλεια προσωπικών δεδομένων.
 β) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι πάνω από 30%.

 1) Αναβάθμιση με FOTA
 Firmware-Over-The-Air ("FOTA"), είναι ένας τρόπος με τον οποίο το υλικολογισμικό μιας φορητής συσκευής ενημερώνεται ασύρματα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το υλικολογισμικό εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς καμία εισαγωγή από τον χρήστη, για να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός της συσκευής λειτουργεί σωστά. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας-> "Σύστημα"-> "Ενημερώσεις" ή "Ενημέρωση συστήματος" [αυτή η λειτουργία μπορεί να εμφανίζεται σε διαφορετικά μενού ("Σχετικά με το τηλέφωνο") ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής]

 2) Αναβάθμιση με αναβάθμιση για κινητά
 Κατεβάστε το εργαλείο Mobile Upgrade από τον ιστότοπο της TCL και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τη συσκευή σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό της συσκευής σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.