MALIGAYANG PAGDATING SA
MGA BAGONG DATING
Para descobrir

C6 Series

C6 UHD AI TV

Para descobrir

S65A Series

HD AI SMART TV

Para descobrir

P8M Series

4K UHD Android DTV

BIDYO
Mga Produkto
55" C6 Series
4K UHD SMART TV

55" C6 Series
4K UHD SMART TV

75'' P8M Series
4K UHD Android DTV

P8M is the latest Android P 4K AI TV. With High-Dyamic-Range-Imaging (HDR), Dolby Audio, AI—IN Voice Control and a stylish Metallic Frame. P8M allows customers to go beyond bigger.

40'' S65A Series
HD AI SMART TV

Tuklasin ang IDEAL TV PARA SA IYO

KAILANGAN MONG ITURING ANG MARAMING IBA'T-IBANG KRITERYA KAPAG PUMIPILI NG IYONG BAGONG TV. AT HINDI IYON PALAGING MADALING ITATAKDA ANG IYONG MGA PRAYORIDAD (TINGNAN) PAGLABAGO SA IYONG INTERYOR, MGA PAGGAMIT 4K O UHD NA KALIDAD NG IMAHE, SMART TV O ANDROID TV NA PAGKA-KONEKTA, BADYET)

Dagdagan ang nalalaman
[{"link":"/content/emsc/ph/tl"}]
TH-en-+66
true
/content/emsc/ph/tl/privacy-notice
/product(s)?/