Terms and Conditions
тавтай морил
Хэрэглээний нөхцөл болон шаардлагууд

ЧУХАЛ ЗҮЙЛ : ДАРААХ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БОЛОН ШААРДЛАГУУДЫГ АНХААРАЛТАЙ УНШИНА УУ. ЭНЭХҮҮ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГУУДЫГ БҮТНЭЭР НЬ УНШСАН БОЛОН ОЙЛГОСОН ЭСЭХИЙГ ТАНЬ ХАРГАЛЗАХГҮЙГЭЭР ЗАРИМ НЭГЭН ЧУХАЛ ХЯЗГААРЛАЛТ, ХАРИУЦЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЗЭРЭГ НӨХЦЛҮҮДИЙГ ТАНЫ АНХААРЛЫГ ИЛҮҮ ХАНДУУЛАХЫН ТУЛД ТОД ҮСГЭЭР ТОДОТГОСОН БОЛНО. ХЭРВЭЭ ТА ЭНЭХҮҮ ВЭБСАЙТЫГ ХЭРЭГЛЭЖ БАЙВАЛ ЭДГЭЭР БҮХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГУУДЫГ ОЙЛГОСОН, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ЗЭРГЭЭ БАТАТГААРАЙ.

These Terms and Conditions of use (“Terms”) govern your use of the https://www.tcl.com/sg/mn.html and any other microsites falling within this website domain (referred to in these Terms as the “Website”) provided by Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (“TCL”, “our”, “we” or “us”). These Terms and Conditions are a contract between you and TCL. If you don’t agree to the Terms, do not access this Website.  

TCL нь урьдчилсан сануулгагүйгээр ямар ч цагт энэхүү нөхцөл, шаардлагаа өөрчлөх эрхтэй сануулъя. Тэрхүү өөрчлөлт, нэмэлт нөхцөл шаардлагуудыг таньд мэдэгдэх бөгөөд таныг хүлээн авснаас эхлэн шууд хүчин төгөлдөр болох болно. энэхүү вэбсайтыг байнга хэрэглэж байгаа гэдэг нь өөрчилсөн нөхцөл шаардлагыг та хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгох болно. хэрвээ та тэрхүү өөрчлөгдсөн нөхцөл шаардлагуудыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал вэбсайтыг хэрэглэхээс татгалзах ёстой.

The Website include links and access to other goods and services that may be offered by TCL and which are governed by separate terms and conditions, available here. Personal information which we collect or that we otherwise obtain in connection with your use of Website is handled in accordance with our Privacy Policy.

Таны төсөөлөл, баталгаат хугацаа болон үүрэг хариуцлага

       1.1       Уг вэбсайт дээрх ямарваа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг худалдан авахад таньд вэбсайтад нэвтрэх данс үүсгэх шаардлага гарч болно. Бүртгэлийн (таны харъяалал, утасны дугаар, хаяг, имэйл хаяг зэргээр хязгаарлагдахгүйгээр мэдээлэлүүд багтана) явцад таны оруулж буй бүх мэдээлэл нь үнэн зөв, таны өөрийн мэдээлэл болохыг нягтлах ёстой. Нэвтрэх данс үүсгэсний дараа ямарваа мэдээлэлд өөрчлөлт орсон бол бүртгэлийн мэдээллээ нэн даруй шинэчлэх нь таны үүрэг болно.

       1.2       өөрийн нэвтрэх дансны аюулгүй байдлыг хангахын тулд нэвтрэх нууц үгийг тогтмол өөрчилж байх хэрэгтэй ба хэрвээ та өөрийн нэвтрэх нууц үгээ алдсан эсвэл аливаа гуравдагч этгээд зөвшөөрөлгүйгээр хэрэглэсэн бол [indiasupport@tcl.com хаяг руу имэйлээр] бидэнд шууд мэдэгдэх эсэхээ хүлээн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Хэрвээ та дээрх нөхцөл, шаардлагуудаас ямарваа зөрчил үүсгээгүй бол бидний зүгээс хэрэглэгчийн таних код болон нэвтрэх нууц үгийг идэвжүүлэхгүй байх эрхтэй.

       1.3       Та дараах төсөөлөл, баталгаат хугацаа, үүрэгтэй хариуцлагыг мөрдөнө:

            (A)   Та энэхүү вэбсайтыг зөвхөн амин хувийн зориулалтаар ашиглах, хэрэглэх ба ямар нэгэн худалдааны зорилго агуулахгүй ашиглаж болно;

            (B)   Та уг вэбсайтыг арилжааны, сурталчилгааны, хууль бус, хориглосон зорилгоор ашиглах, өөр этгээдэд туслах зэрэг зорилгоор ашиглахгүй байна уу;

            (C)   Та вэбсайт ашиглах үедээ аливаа хуулийн байгууллага, холбогдох албан газраас гаргасан хууль тогтоомж, журам, бодлого, шаардлага зэргийг байнга мөрдөхөө ямагт санаарай;

            (D)   Хуулбарлах, дахин гаргах, дахин нийтлэх, өөрчлөх, инженерчлэлийг өөр болгох, салгах, задлах, хэсэгчлэх, нөөц кодыг гаргахыг оролдох, код гаргах, татаж авах, нийтлэх, нэвтрүүлэх, шилжүүлэх, нийтэд тараах, тааруулах, өөрчлөх эсвэл дуураймал зүйл гаргах, вэбсайтын үндсэн агуулга, бүтэц, нөөц кодыг дахин үйлдвэрлэх, гаргах гэх бусад актуудыг зохицуулах зэрэг зүйлсийг хийхийг хориглоно;

            (E)   вэбсайтын агуулгыг хуулбарлах, дахин гаргах эсвэл дахин зөвшөөрөл зэргийг гаргахыг хориглоно;

            (F)   Вэбсайтын аюулгүй байдлыг алдагдуулах ямар ч төрлийн үүнд доорх дурьдснаар хязгаарлагдахгүйгээр зөвшөөрөлгүй мэдээллийн хэрэглээ, зөвшөөрөлгүй сервер, нэвтрэх хаягаас мэдээлэл оруулах, олон нийтийн компьютерийн сүлжээ эсвэл өөр хүний компьютерийн сүлжээнд зөвшөөрөлгүйгээр оруулах, хадгалагдсан мэдээлэл рүү нэмэх, өөрчлөх болон устгах, шалгахыг оролдох, вэбсайтын өртөмхий байдлыг шалгах, вэбсайтын аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж болох бусад мэдээлэл оруулах, саад болохыг оролдох, хэвийн үйл ажиллагааг гэмтээх, үйлдлийн системийг гэмтээх хортой вирус зэргийг цацах, хэвийн сүлжээний үйлчилгээг доголдуулах, саатуулах мэдээлэл оруулах, TCP/IP мэдээллийн багц нэрс болон нэрсийн хэсгүүдийг хуурамчаар үйлдэх зэргийг хориглосон болно;

            (G)   TCL-аас гаргасан үйлчилгээний баталгаат байдлыг өөрчлөх, эс бөгөөс зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдийг оруулах, бусад хууль бус үйлдлийн систем, вирус зэрэг үйлдлийн системийг гэмтээх гэмтэл (мөн цоорхой эсвэл гэмтэл гэх), дээрх зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдийн оролт, хууль бус үйлдлийн систем, гэмтэл зэрэг вэбсайтын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахад нөлөөлөх ямарваа үйл ажиллагаа хийж болохгүй.

2.Холбогдсон вэбсайтууд

       2.1       Энэхүү вэбсайт нь TCL-аас зөвшөөрөөгүй болон TCL-ын хамааралгүйгээр гуравдагч этгээдийн бий болгосон, гаргасан хуудас, вэбсайтуудтай холбосон гипербичвэр холбоосуудыг агуулсан байж болзошгүй. тэрхүү гипербичвэр холбоосыг идэвхжүүлэх нь таны вэбсайтаас гарахад хүргэж болзошгүй. Тэрхүү хаяг, гипербичвэр холбоосууд нь зөвхөн таны таатай байдал, мэдээлэлийг хангана. Бидний зүгээс вэбсайттай холбогдсон, холбоостой тэдгээр хуудас, вэбсайтуудыг хянах, шалгахгүй бөгөөд тэдний ашиглаж буй хэрэглээ, санал болгож буй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн хийгээд агуулгад ямарваа хариуцлага хүлээхгүй болно. тэдгээр вэбсайт болон хуудсуудыг ашиглах нь таныг эрсдэлд оруулж болзошгүй.

       2.2       Эдгээр нөхцөл, шаардлагуудыг агуулсан хуудсыг давж гарч өөр хэрэглэгч хэрэглэх боломжийг олгох үндэслэлээр вэбсайтыг өөр бусад вэбсайттай холбож болохгүй.

3.Оюуны өмч

       3.1       Энэхүү нөхцөл, шаардлагын зорилгын хувьд “оюуны өмчийн эрх” гэдэгт зохиогчийн эрх, барааны таних тэмдэг, домэйны нэр, загварын эрх, мэдээллийн сангийн эрх, патент, бүртгүүлсэн хийгээд бүртгүүлээгүй (дэлхийн хаана ч) бүхий л оюуны өмчийн эрхийг ойлгож болно.

       3.2       TCL болон таны хооронд байгуулсан гэрээнд үндэслэн вэбсайттай (мэдээлэл, харилцаа холбоо, үйлдлийн систем, бичвэр, график, холбоос болон дуу зэргийг оруулна) холбогдох бүх оюуны өмчийн эрх нь TCL-ын өмч болно.

       3.3       TCL таны хувийн хийгээд арилжааны бус хэрэглээнд зориулан вэбсайтын хязгаарлагдмал, өөрчилж болох, шилжүүлж болохгүй, халдашгүй бус лицензийг олгоно. Вэбсайтын өөр бусад хэрэглээ нь бидний зүгээс урьдчилж олгосон бичгийн зөвшөөрлийг шаардах болно.

       3.4       Вэбсайтад холбож, ашиглаж байгаа TCL-ын барааны таних тэмдэг, лого, бусад таних тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, график зэрэг нь TCL-ын барааны таних тэмдэг эсвэл лиценз эзэмшигчдийнх болно.

       3.5       Вэбсайт ашиглан мэдээлэл эсвэл контент оруулах, нийтлэхийн тулд та тухайн зохиогчийн эрхийг эзэмшигч эсвэл хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх ба тухайн мэдээлэл, контент нь ямарваа гуравдагч этгээдийн эрх, ашгийг зөрчөөгүй эсэхийг баталгаажуулах ёстой. танаас авсан болон таны өгсөн, таньтай хамаарал бүхий мэдээлэл, контентыг дахин боловсруулах, ашиглахад бидний зүгээс бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ цаг тутамд сайжруулах, танд болон бусдад вэбсайтыг хүртээмжтэй байлгах үүднээс бидний зүгээс халдашгүй бус, дэлхий дахины, нэмэлт төлбөргүй, байнгын, буцаагдашгүй лицензийг олгоно.        3.1       본 조항의 목적에 따라 “지적재산권”이라 함은 저작권, 상표, 도메인, 디자인권, 데이터뱅크권, 특허와 기타 임의 유형의 지적 재산권을 말하며 등록 여부(세계 임의 지역)와 무관합니다.

       3.2       본 사이트(정보, 통신, 소프트웨어, 텍스트, 이미지, 링크와 음성 포함) 관련 모든 지적재산권은 TCL에 있습니다.

       3.3       TCL에서 고객님에게 제공하는 개인과 비즈니스 목적 이외의 목적으로 본 사이트를 사용할 수 있도록 하는 허가는 유한하고 철회불능, 양도불가, 배타적인 허가입니다. 본 사이트의 기타 임의 사용은 반드시 저희 사전 서면 동의를 받으셔야 합니다.

       3.4       TCL 상표, 표시와 본 사이트 관련 기타 임의 상표, 서비스 표시, 이미지와 표시는 모두 TCL나 그 승인자의 상표입니다.

       3.5       본 사이트를 사용하여 정보 혹은 내용을 발표하거나 업데이트하는 경우, 고객님께서는 반드시 고객님이 저작권 소유자이거나 이미 합법적인 허가를 받았고 또한 제3자의 권리를 침해하지 않았다는 것을 확인하셔야 합니다. 고객님이 저희에게 허가하는, 고객님께서 제공하거나 저희가 고객님으로부터 수집한 내용이나 정보는 비배타적이고 세계 범위 내의 것이며 특허권 사용료가 없는 것이고 영구적으로 철회불능한 허가입니다. 이로써 저희가 고객님이나 기타 고객에게 사이트 기능을 제공하고 지속적으로 저희 제품과 서비스를 개선하도록 편리를 제공하는 것입니다.

4.Мэдээллийн аюулгай байдал ба нууцлал

       4.1       Нууцлалын бодлого болон бусад холбогдох хууль журмын дагуу таны хувийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, боловсруулах ажил хийгдэнэ. таны хувийн ямар мэдээллийг асуух, хэрхэн зохицуулах, ямар зорилгоор ашиглах талаар Нууцлалын бодлого хэсгийг уншиж судлан баталгаажуулна уу.

       4.2       5.1 заалтыг хязгаарлахгүйгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайжруулах, дүгнэлт хийх үүднээс вэбсайтын хэрэглээний талаар танаас асуулга асууж болзошгүй. Нууцлалын бодлого болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баримтлан ажиллах болно.

       4.3       та манайхаас бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авсан болон маркатенгийн асуудлаар холбогдсон тохиолдолд бидний зүгээс танд сурталчилгаа, үйлчилгээ, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл (арилжааны болон арилжааны бус текст), гуравдагч этгээдийн сурталчилгаа, маркатенгийн компаниудын мэдээллийг илгээх болохыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. тэдгээр маркатенгийн мэдээлэл зэргийг [өөрийн нэвтрэх мэдээллийн тохиргоо хэсэгт хаах эсвэл сурталчилгааны имэйл зэргийг дагахгүй байх] зөвшөөрөхгүй байх эрх нь танд байгаа болно.

       4.4       Вэбсайт нь таны сонирхлыг татаж болохуйц гуравдагч этгээдийн санал болгож буй бусад вэбсайттай гипербичвэр холбоосыг агуулсан байж болно. Тэрхүү гуравдагч этгээдийн санал болгож буй вэбсайтаар дамжуулан тэдэнд өгч буй таны ямар ч мэдээлэл тухайн этгээдийн нууцлалын мэдэгдэл эсвэл бусад ижил төрлийн нөхцөл, шаардлагуудын хэсэг болох ба тэрхүү мэдээлэл нь TCL-д ашиглагдах, тохирохгүй ба бидний Нууцлалын бодлогыг мөрдөөгүй болохыг анхаарах хэрэгтэй.

5.Аюулгүй байдал ба вирусын хамгаалалт

       5.1       үйлдвэрлэлийн бүхий л явцад шалгах, хянах ажиллагаа хийгдэж байдаг ч вэбсайт ашиглаж байх явцад таны компьютерийн систем, мэдээллийн санд учирч болох аливаа алдагдал, доголдол, гэмтэл зэрэгт хариуцлага хүлээхгүй болно. та өөрийн компьтерийн үйлдлийн систем, техник хангамж, хадгалагдсан мэдээллийн сан зэргийг хамгаалж, гуравдагч этгээдээс оруулж буй техник хангамж, үйлдлийн систем, мэдээллийн сан болон таны компьютертэй холбогдож буй төхөөрөмж бүрээс хамгаалах үүргийг та өөрөө хариуцна.

6.Татгалзах нөхцөл

       6.1       Холбогдох хууль журам, TCL, түүний хамтрагч, ханган нийлүүлэгч болон охин компаниудаас зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр:

            (A)   хүлээн зөвшөөрөхгүй байх, ямар ч төрлийн төлөөлөл, баталгааж байдлыг үүсгэхгүй байх, вэбсайтын ажиллагаа, агуулга болон арилжааны баталгаат байдал, сэтгэл ханамжийн чанар, зөрчлийн бус эсвэл тодорхой зорилгоор хязгаарлахгүйгээр бусад боломжит мэдээлэл илэрхийлэх эсвэл гаргах;

            (B)   Вэбсайтын гажуудуулаагүй хэрэглээ, хэзээд, тодорхой нэг байршилд боломжтой, хамгаалалт болон алдаа заахгүй байх, засагдсан гэмтэл, вирусгүй вэбсайт эсвэл ямарваа аюулгүй зүйл агуулж болзошгүй зүйлд баталгаа өгөхгүй;

            (C)   вэбсайтаар дамжуулан сэтгэл ханамжийн чанар, бүрэн төгс байдал, тохирох байдал, зөрчилгүй байдал, зохицол, аюулгүй байдал, хамрах цаг хугацаа, аливаа зөвлөмжид холбогдох байдал, санал, мэдэгдэл, бусад материал, гарч ирж буй, нийлүүлсэн мэдээллийн сан зэрэгт баталгаа өгөхгүй

       6.2       Вэбсайт нь танд "байгаагаараа, аль болох боломжоороо" гэсэн үндэслэлд суурилж байгааг хүлээн зөвшөөрч, ойлгоорой.        6.3       интернетэд суурилсан үйлчилгээнд (дата нууцлал, аюулгүй байдлыг эрсдэл орно) эрсдэл байж болох, интернетэд суурилсан үйлчилгээний тухайлсан шинж чанарыг ойлгоорой. доор дурьдсан нөхцөл байдлаас шалтгаалан зарим тохиолдолд вэбсайтыг ашиглах явцад хяналтгүйгээр гарч болох аливаа алдагдалд (хөрөнгө, орлого, мэдээллийн сан, хувийн мэдээлэл болон бусад нөлөөлөл, биет бус алдагдал зэргийг оруулна) бидний зүгээс ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч, ойлгоорой:

            (A)   давагдашгүй хүчин зүйлс болох шуурга, газар хөдлөлт, цунами, цахилгааны тасралт, дайн, кибер болон террорист халдлага зэргээс шалтгаалан вэбсайтыг ашиглах, хэрэглэх явцад үүсэх эвдрэл гэмтэл;

            (B)   сүлжээний вирус, троянууд, бусад хортой программ, хакерын дайралт, интернетийн ханган нийлүүлэгч компани, харилцаа холбооны ханган нийлүүлэгчдээс гарч болзошгүй техникийн саатал, системийн засвар, биднээс гадуурх аливаа шалтгаан зэрэг нь вэбсайтыг ашиглаж байх явцад үүсэх доголдол, алдагдал;

            (C)   холбогдог хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, тогтоол, хууль эрхзүйн, захиргааны болон бусад холбогдох албан байгууллагаас гарах дүрэм зэргээс үүдэн вэбсайтыр ашиглаж байх явцад гарах доголдол, зогсоолт, алдагдал;

            (D)   интернетийн холболтын асуудлаас үүдэн вэбсайт ашиглаж байх явцад гарах доголдол, гэмтэл; мөн

            (E)   вэбсайтыг ашиглаж байхдаа таны гаргаж буй хууль бус, зохимжгүй хэрэглээ, нөхцөл шаардлагыг дагаж зөрчснөөс үүсэх алдагдал, хариуцлага зэрэг болно.

7.Хариуцлагын хязгаарлагдмал байдал

       7.1       Хууль бус аливаа үйл ажиллагаанд бид хариуцлага хүлээх боломжгүй. үүнд манай тоомжиргүй байдлаас хүний амь нас эрсдэх, гэмтэл учрах, ажилчид, агент, дэд гэрээлэгч нараа үл тоомсорлох, залилан хийх, хуурамч мэдээлэл гарган мэхлэх хариуцлага, санаатайгаар эсвэл санамсаргүй байдлаас болж үүссэн гэмтэлд хүлээх хариуцлага, тохирох хэрэглэгчийг хамгаалах хуулийн үүрэг хариуцлагыг зөрчих зэрэг хариуцлагууд орсон болно.

       7.2      &nbsp7.1 заалтад тулгуурлан вэбсайтын үйл ажиллагаа, нөхцөл шаардлагатай холбогдох хариуцлагад хамаатуулан урьдчилсан тооцоолсон гэмтэл зэргээр бидний хариуцлага хязгаарлагдана.

       7.3      &nbsp7.1 заалтад тулгуурлан вэбсайтын хэрэглээтэй холбогдуулан бидний зүгээс гарах бүх хариуцлага нь 10.00 ам.доллароор эсвэл тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтээр дээрх үнийн дүнтэй тэнцэхүйц дүнгээр хязгаарлагдах болно.

       7.4      &nbsp7.1 заалтад тулгуурлан нөхөн төлөгдсөн TCL, түүний мэргэжилтнүүд, агент, лиценз эзэмшигч эсвэл бусад гуравдагч ханган нийлүүлэгч тэдгээрийн аль нэг нь хариуцлага хүлээлгэж болох аливаа хохирол, хариуцлагын эсрэг, тэдгээрийн аль нэгийг нь баталгаажуулж, авсан эсвэл хийсэн, эсхүл тэдгээрийн аль нэгэнд нь хүргэж болзошгүй аливаа үйлдлүүд, нэхэмжлэл, шүүх ажиллагаа, шаардлагын эсрэг эсвэл хууль зөрчсөн, эдгээр нөхцлийг зөрчсөн, эсвэл эдгээр нөхцөл, шаардлагаар зөвшөөрөгдөөгүй аливаа үйлдлээс болж шууд болон шууд бусаар үүсч болохыг нөхөн төлөх болон хамгаалагдана.

       7.5      &nbsp7.1 заалтад тулгуурлан, TCL нь вэбсайтын хэрэглээтэй холбогдуулан гарах шууд бус алдагдал, дараачийн алдагдал, орлогын алдагдал, орлого, бизнес болон түүний ашиг, мэдээллийн алдагдал, авилга зэрэгт бусад хариуцлагаас гадуур байхыг санаарай. Түүнчлэн вэбсайт нь орон нутгийн хийгээд хувийн хэрэглээний зориулалтаар ашиглагдахыг санаж байхын сацуу ашгийн алдагдал, бизнесийн алдагдал, хохирол болон аливаа бизнесийн боломж алдагдах зэрэгт хариуцлага хүлээхгүй болно.

       7.6      &nbsp7.4 заалтад хязгаарлагдахгүйгээр хэрвээ та эдгээр нөхцөл, шаардлагуудыг зөрчвөл, хуулиар зөвшөөрснийг үл тоомсорловол таны зөрчлөөс үүссэн аливаа нхэмжлэхтэй холбоотогоор үүссэн асуудалд та TCL, түүний захиралууд, мэргэжилтнүүд, ажилчид, албан хаагчид, агент, гэрээлэгч болон лиценз эзэмшигч нарын өмнө хариуцлага хүлээнэ. Мөн эдгээр нөхцөл, шаардлагатай холбоотой үүсэн аливаа зөрчил зэргийг илрүүлвээс тэрхүү арга хэмжээндээ TCL-ын зүгээс хариуцлага хүлээнэ.

       7.7       Энэхүү гэрээг цуцлахад нь гэрээ цуцлах өдрөөс өмнө хоёр талын зүгээс хүлээх хариуцлага, эрхэд нөлөөлөхгүй болно.

8.Хууль, эрх зүйг зохицуулах нь

       8.1       Эдгээр нөхцөл, шаардлагууд нь таны иргэн харъяалалын улсын зохицуулж буй хууль тогтоомж нь талуудын бүхий л эрх үүрэг, хариуцлагыг зохицуулах талаар заавал дагаж мөрдөх хууль журамд зааснаас бусад тохиолдолд БНХАУ (Хонг Конг, Макао, Тайван зэрэг орохгүйгээр) (цаашид “Хятад” гэх)-ын хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.

       8.2       Холбогдох хууль, тогтоомжинд заасанчлан вэбсайтын хэрэглээ, TCL холбоотойгоор үүссэн аливаа хэргийг та аль болох хурдан хугацаанд ямар нэгэн асуудалгүйгээр зөвөөр шийдвэрлэхийг хичээх хэрэгтэй. аль нэг талаас тухайн асуудал үүссэн өдрөөс хойш 30 өдрийн дотор эцэслэгдэн шийдэгдээгүй тохиолдолд аль нэг тал нь дээрх асуудлаар Хятадын шүүхийн холбогдох газрын салбарт мэдэгдэх эрхтэй ба энэхүү нөхцөл, шаардлагатай холбоотой аливаа маргааныг (гэрээ байгуулсан болон байгуулаагүй байж болох) шийдвэрлэхдээ тухайн харъяалалын хууль тогтоомжид элдэв хориглох заалт байхгүй бол хэрэглэгчийг хамгаалах хуулийг дагаж мөрдөн шийдвэрлэнэ. Энэ нь таны өөрийн хууль эрхзүйн байр сууриа хадгалан шүүхийн үйл явцыг эхлүүлэх эрхэд тань нөлөөлөхгүй.

Language

       9.1       Энэхүү нөхцөл, шаардлагын ямар ч орчуулга нь дотоод шаардлага, хэрэглэгдэх байдлын улмаас хийгдэх ба Англи хэл дээрх хувилбар, эсвэл Англи хэл дээрх бус хувилбарын хооронд үүсэх ямарваа маргаанд холбогдох орон нутгийн хууль тогтоомжид тусгайлан хориглоогүй тохиолдолд Англи хэл дээрх хувилбараар зохицуулна.

10.Бусад зүйл

       10.1       Энэхүү нөхцөл, шаардлагын зүйл заалтыг аливаа шүүх, эсвэл өөр шүүхийг холбогдох байгууллагуудаас хүчин төгөлдөр биш хэмээн үзэх тохиолдол тэрхүү хүчин төгөлдөр биш зүйлийг шаардлагатай бол хүчин төгөлдөр байж болох нөхцөл, шаардлагаар орлуулан, тохирох заалтуудыг хэвээр үлдээх болно.

       10.2       Эдгээр нөхцөл, шаардлагууд нь вэбсайтыг ашиглахтай холбоотойгоор та болонTCL-н хооронд байгуулсан бүхэл гэрээг хамруулах бөгөөд өмнө нь таньтай байгуулсж байсан ойлгоцол, бичгийн болон аман гэрээг үүгээр орлуулж, хүчингүй болгоно.