Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία

Breeva A3WW

TCL Air Purifier Breeva A3WW with 5 Stage BreevaShield™ HEPA Filteration System

Breeva A3


The Breeva A3WW air purifier is ultra-efficient with its 5 stage breevaShieldTM HEPA filteration system and 360° air circulation, ideal for a 32 m² room. Monitor the realtime air quality thanks to laser dust sensor and VOC sensor. You could have a total control on distance through TCL Home App.

· H13 TRUE HEPA Filter
· UV-C Sterilization
· Auto Mode
· Wi-Fi
· Ultra Silent 26 dB
· Ambient light

Επιλέξτε το μοντέλο σας.

0%  3D LOADING...