Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία

SW1000B

SWEEVA 1000

ROBOT VACUUM CLEANER

· 1500Pa suction power
· HEPA filter
· Ultra compact
· 4 moving modes

Επιλέξτε το μοντέλο σας.

0%  3D LOADING...