Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν τα κουμπιά πλοήγησης εξαφανιστούν από την οθόνη μου;
Δεν υπάρχει ένδειξη χειρονομίας στην οθόνη όταν χρησιμοποιείται η νέα λειτουργία πλοήγησης με χειρονομίες. Ωστόσο, μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σύστημα πλοήγησης με τρία κουμπιά, αν το επιθυμείτε.
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Πλοήγηση συστήματος" για να διαλέξετε τη σωστή επιλογή για εσάς.