Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να τραβήξω στιγμιότυπο οθόνης;
Μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε ό,τι βλέπετε στις οθόνες σας τραβώντας στιγμιότυπα οθόνης. Τα κουμπιά του εξοπλισμού σάς επιτρέπουν να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και να το αποθηκεύσετε τοπικά. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε το στιγμιότυπο οθόνης στη Γκαλερί ή σε μια παρόμοια εφαρμογή.
Μέθοδος 1: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.
Μέθοδος 2: Σαρώστε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Screenshot για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης (Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επεξεργασία" για να προσθέσετε περισσότερες γρήγορες ρυθμίσεις).
Μέθοδος 3: Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Χειρονομίες"-> "Στιγμιότυπο οθόνης με 3 δάχτυλα", αγγίξτε το κουμπί ενεργοποίησης για να το ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα κάτω με 3 δάχτυλα.