Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να κλείσω τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε σίγαση του κουδουνίσματος πριν απαντήσετε σε μια κλήση.
Μέθοδος 1: Πατήστε το κουμπί Μείωση αύξησης/έντασης ήχου στο πλάι της συσκευής σας.
Μέθοδος 2: Μπείτε στην εφαρμογή "Τηλέφωνο" και πατήστε το πλήκτρο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Ήχοι και δόνηση" -> ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 3: Μεταβείτε στο μενού -> "Ρυθμίσεις" -> "Ήχος και δόνηση" -> ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 4: Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο "Ήχος" για να αλλάξετε σε "Δόνηση" ή "Σίγαση".
Μέθοδος 5: Μπείτε στην εφαρμογή "Τηλέφωνο" και πατήστε το πλήκτρο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" ->"Αναποδογυρίστε για Σίγαση"->ενεργοποιήστε το "Αναποδογυρίστε για Σίγαση", αναποδογυρίστε τη συσκευή για τη σίγαση των ήχων από τις εισερχόμενες κλήσεις.
Μέθοδος 6: Μεταβείτε στο μενού -> "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Χειρονομίες" -> "Αναποδογυρίστε για σίγαση" -> ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Σίγαση εισερχόμενης κλήσης", αναποδογυρίστε τη συσκευή για σίγαση των ήχων από τις εισερχόμενες κλήσεις.
Σημείωση: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “τροφοδοσίας” και “αύξησης έντασης ήχου” για γρήγορη μετάβαση στη λειτουργία δόνησης.