Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να αλλάξω τις άδειες για τις εφαρμογές μου;
Μπορείτε να αλλάξετε την "άδεια εφαρμογής" στις "Ρυθμίσεις" -> "Εφαρμογές" -> "Διαχείριση αδειών" -> επιλέγοντας ένα θέμα. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε μεμονωμένες άδειες.