Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί η συσκευή μου δεν συνδέεται με μια συσκευή Bluetooth;
a) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, εάν θέλετε να συνδεθείτε σε άλλη συσκευή μέσω Bluetooth.
b) Εάν η συσκευή σας Bluetooth απαιτεί κωδικό πρόσβασης και δεν ξέρετε ποιο είναι, δοκιμάστε 0000 ή 1234 ή ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας Bluetooth.
c) Εάν η συσκευή Bluetooth χρησιμοποιεί μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή σας σε μια πηγή ρεύματος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
d) Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με τη συσκευή Bluetooth. Εάν το πρόβλημα επιμένει μόνο σε μία συσκευή Bluetooth, η βασική αιτία μπορεί να είναι ότι η εν λόγω συσκευή Bluetooth δεν είναι συμβατή με το τηλέφωνο/tablet σας.
e) Εάν μια άλλη συσκευή Bluetooth είναι ήδη συνδεδεμένη, ακυρώστε τη σύνδεση της συσκευής και προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά τη σύνδεση.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL (ή της Alcatel) ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".