Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν σπάσει η οθόνη μου;
Λάβετε υπόψη ότι η εγγύησή σας δεν καλύπτει τις υλικές ζημιές στη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος και η επισκευή θα χρεώνονται. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.