Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας;
Εάν έχετε προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, δοκιμάστε τα εξής:
Πρόβλημα ρυθμίσεων συσκευής:
a) Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένο. Σαρώνοντας προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη->ενεργοποιήστε τα "δεδομένα κινητής τηλεφωνίας" για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα.
b) Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi και αυτό το Wi-Fi δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε το Wi-Fi από τις γρήγορες ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, η συσκευή σας θα συνδεθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Το Wi-Fi θα έχει προτεραιότητα για συνδέσεις στο διαδίκτυο όταν το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.
c) Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου, από το μενού "Ρυθμίσεις"->"Σύστημα"->"Επαναφορά"->"Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου"->"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ" στο αναδυόμενο παράθυρο-> "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ".
Πρόβλημα με την κάρτα SIM:
a) Ελέγξτε αν οι μονάδες σας έχουν εξαντληθεί. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή της υπηρεσίας διαδικτύου.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατσουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Εάν ναι, η συσκευή σας ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο την κάρτα SIM του συγκεκριμένου παρόχου. Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες συχνότητες στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις συχνότητες.
Πρόβλημα περιοχής κάλυψης σήματος:
Μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL (ή της Alcatel) ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".