Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή μου δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα;
a) Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης της συσκευής σας, επειδή μπορεί να είναι γεμάτη.
b) Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και να ελέγξετε τις παραμέτρους MMS APN.
c) Ελέγξτε αν έχετε καλή λήψη σήματος. Εάν το σήμα είναι χαμηλό, μετακινηθείτε σε μια ανοιχτή περιοχή με καλύτερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
d) Ελέγξτε αν οι μονάδες σας έχουν εξαντληθεί. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL (ή της Alcatel) ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".