Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κάρτα SIM για να κάνω βιντεοκλήσεις;
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM κατά την πραγματοποίηση μιας βιντεοκλήσης, ελέγξτε τις παρακάτω απαιτήσεις:
a) Οι βιντεοκλήσεις απαιτούν υποστήριξη δικτύου/κάρτας SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την υπηρεσία βιντεοκλήσεων.
b) Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης μπορεί επίσης να υποστηρίξει βιντεοκλήσεις και ότι ο πάροχος της κάρτας SIM του είναι ο ίδιος με τον δικό σας.
Η επιλογή κλήσης βίντεο θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των συνδέσεων φωνητικής κλήσης όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.