Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD;
Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταφοράς δεδομένων.
Μέθοδος 1: Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Αποθηκευτικός χώρος" -> πατήστε "Εσωτερικός κοινόχρηστος αποθηκευτικός χώρος" -> μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση σε φάκελο" -> επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο.
Μέθοδος 2: Μεταβείτε στο "Αρχεία" ->"Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος" ->μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση σε" -> πατήστε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε έναν φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο για την επικόλληση ->πατήστε "Μετακίνηση εδώ".