Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την κάρτα SD;
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Αποθηκευτικός χώρος" -> πατήστε Φορητός αποθηκευτικός χώρος "Κάρτα SD" -> Επιλέξτε μια μέθοδο ανοίγματος, και στη συνέχεια μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της κάρτας SD, όπως λήψεις, μουσική, εικόνες κ.λπ.