Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το μενού προσβασιμότητας;
Το Μενού Προσβασιμότητας παρέχει ένα μεγάλο μενού στην οθόνη για τον έλεγχο του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ελέγξετε χειρονομίες, κουμπιά του εξοπλισμού, πλοήγηση και ούτω καθεξής.
1) Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα κουμπιά πλοήγησης συστήματος: μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπί & χειρονομίες" -> "Πλοήγηση συστήματος" -> "Κουμπιά".
2) Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή "Ρυθμίσεις" -> "Προσβασιμότητα" -> "Μενού προσβασιμότητας" -> ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση "On" -> πατήστε "Να επιτρέπεται" -> το εικονίδιο μενού προσβασιμότητας θα εμφανιστεί στη γραμμή πλοήγησης.