Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι μπορώ να κάνω εάν τα κουμπιά πλοήγησης εξαφανιστούν στην οθόνη μου;
Δεν υπάρχει ένδειξη χειρονομίας στην οθόνη κάτω από τη νέα λειτουργία πλοήγησης χειρονομίας, αλλά μπορείτε να επιστρέψετε στο παλιό σύστημα πλοήγησης τριών κουμπιών αν θέλετε.
Απλώς μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπί & χειρονομίες" -> "Πλοήγηση συστήματος" για να επιλέξετε τη σωστή επιλογή για εσάς.